Default image

madguicablia

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל בדיוק במאזן של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מגברים נלקחים באופן אישי. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי באילת – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, וספק לקוחות מאובטחים מעניקים לשירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.